3D – CAD SIMULACE

Pro zpracování 3D návrhů a výkresů používáme CAD software Solid Edge ST9.